Co znamenají Velikonoce?

Ježíš žije! Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Každoročně si připomínáme ukřižování a vzkříšení našeho spasitele Pána Ježíše Krista.

Ježíš Kristus je Boží syn, který přišel na tento svět, aby na sebe vzal naše hříchy a zemřel na kříži. To je připomínáno na Velký pátek. Smrt nad ním ovšem neměla moc a Bůh jej třetího dne, tedy v neděli, vzkřísil z mrtvých, jak dokládají evangelia. Tím byl poražen hřích, ale také smrt.

Pro křesťany je Ježíšovo vzkříšení nadějí, ke které se upíná každý, kdo uvěří. Naděje je v tom, že ti co uvěří, budou po smrti vzkříšeni k novému věčnému životu.

Spolu s námi si můžete události připomenout v online kázání. Kázání začínají každou neděli v 9:30 na našem youtube kanálu

https://www.youtube.com/channel/UCtoDeLODIgDBWySTkjDU0ww/videos.