O nás

Vítejte na stránkách sboru Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně!

Baptisté jsou křesťanskou církví s více než 400-letou historií. K baptistickým církvím se ve světě hlásí více než 100 miliónů lidí. Ono cizí slovo v názvu je z řeckého „baptizo“, což znamená „ponořit, křtít“ a připomíná, že baptisté od počátku chápou křesťanskou víru jako osobní vztah s Bohem, který je veřejně vyznáván ve křtu. Křest se vykonává ponořením, které vhodně vystihuje symboliku smrti a zmrtvýchvstání – smrti životu, ve kterém jsme byli sami sobě bohy a zmrtvýchvstání k novému životu, ve kterém vládne Ježíš Kristus.

Jsme společenstvím lidí, jejichž život byl radikálně změněn setkáním s Ježíšem Kristem.  Nový život ve vztahu s Ním není snadný. Je to však život v jistotě, že člověk je smířen s Bohem, Bohem přijat a milován. Následování Kristova příkladu naplňuje, neboť je to cesta vedoucí k cíli. Je to život, který stojí za to žít.

Žijeme jako společenství lidí, které sjednocuje touha společně poznávat Krista a povzbuzovat se k životu podle Boží vůle. Toužíme sloužit druhým a šířit dobrou zprávu o tom, že Ježíš přijal trest za naše hříchy, aby nám skrze víru v Něj mohlo být odpuštěno. Pokud byste se chtěli o tomto životě dozvědět více, využijte zdrojů na těchto stránkách, nebo nás navštivte při pravidelných setkáních.